1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen "VODP") včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě lajkylajk.com . Registrace kupujícího do systému je považávana jako souhlas s VODP. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu K Ř Í Ž, spol. s r.o., se sídlem v Letovicích, Jiráskova 26, IČO 43420354, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 4188, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty".

2. Poskytnutí osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma KŘÍŽ, spol. s r.o. je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vlastní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma KŘÍŽ, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6

 3. Předmět plnění
Předmětem plnění je dodávka zboží z e-shopu www.lajkylajk.com a služeb s tím spjatých, objednaných kupujícím.
Pro nákup stačí vyplnit políčko s požadovaným počtem kusů a stisknout tl. "koupit". Pokud skladem není, je možno kontaktovat prodejce o možném termínu dodání dané položky.

4. Dodací lhůta
Termín dodání zboží  je do 5 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Pokud nebude objednané zboží momentálně skladem, je termín dodání prodloužen na 2 – 3 týdny od objednání, o této skutečnosti bude kupující informován. 
 
5. Prodejní cena zboží
1.     Ceny zboží tohoto e-shopu jsou uvedeny s DPH.
2.     Ceny zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnují cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.
3.     Ceny nezahrnují cenu dopravy.
4.     Minimální odběr je 1 ks od položky, pokud není uvedeno jinak.
5.     Cena zahrnuje typ balení, který je popsán, případně vyobrazen u položky.
6.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

 6. Místo plnění:
Místem plnění je provozovna prodávajícího: K Ř Í Ž, spol. s r.o., Zámecká 39, 679 61 LETOVICE

 7. Způsob platby a dopravy
Zboží je zasíláno BALÍKEM DO RUKY České pošty (BDR ČP), nebo si je může kupující vyzvednout v sídle firmy KŘÍŽ, spol.s.r.o.,Zámecká 39, 679 61 Letovice 
 Převodním příkazem- zvolíte-li tuto možnost použijete číslo objednávky jako variabilní symbol, který použijete pro tuto platbu převodem na účet 414046631/0100. Zboží je expedováno do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na účet BDR ČP, na adresu, kterou jste zadali v administraci Vašeho účtu. 
U objednávky do 3600 Kč je poštovné a balné 120,- Kč, nad 3600Kč je poštovné a balné zdarma. 
Zboží je také možno vyzvednout osobně (zvolíte-li tuto možnost v objednávce) v provozovně firmy K Ř Í Ž, spol.s.r.o., Zámecká 39 , 67961 Letovice
Dobírkou- Vaše objednané zboží dodáme do 3-5 pracovních dnů BDR ČP, na adresu, kterou jste zadali v administraci Vašeho účtu. 
Při objednávce do 3600 Kč činí poštovné a balné 120,- Kč, nad 3600Kč je poštovné a balné zdarma.
V hotovosti- objednané zboží uhradíte a převezmete v provozovně firmy K Ř Í Ž, spol.s.r.o., Zámecká 39, 67961 Letovice

 8. Právo vrácení zboží bez udání důvodů :
1.     Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 21 dnů po obdržení (převzetí) zboží. 
2.     Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště) nebo přímo zasílateli.
3.     Peníze budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do tří pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
4.     Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu pouze v tom případě, vrácené zboží je nepoškozené, čisté a neprané.

 9. Způsob plnění:
1.     Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího, bude-li prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu.
2.     Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.
3.     Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží 5%.

10. Reklamace a záruční podmínky
 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (§422-429).
1.     Reklamace musí být vždy písemná do 7 dnů od dodávky, prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60 – ti dnů.
2.     Prodávající nahradí uznané vady dle dohody jedním z následujících způsobů: oprava,výměna zboží, vystavením dobropisu na vadné zboží . Jiné nároky jsou z odpovědnosti vad vyloučeny.
3.     Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním smluvnímu dopravci přechází riziko ztráty, zničení či poškození zboží na kupujícího.
4.     Reklamace nemá odkladný vliv na splatnost faktury.

11. Závěrečná ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18.10.2014.